ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Kavi ਕਵੀ >> Amit Bawa ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ >> ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ

ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ
ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ …..
ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ
ਨਾ ਅਧਰਮ ਨੂੰ….॥
ਨਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ
ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ….॥
ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ
ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ..।
ਉਹ ਜਦ ਜਾਗਦੀ
ਤਾਂ ਬੱਸ ਉਹੀ ਜਾਗਦੀ
ਨਾ ਆਸ
ਨਾ ਬੇਆਸ
ਹਾਂ
ਉਹ..’ਪਿਆਸ’
ਬੱਸ..’ਪਿਆਸ’

ਪਿਆਸ ਦਾ ਧਰਮ….ਪਾਣੀ
ਪਿਆਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ
ਕਰਮ ….ਪਾਣੀ
ਪਿਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੱਡਾ ਸੁੱਚਾ
ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਈ
ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ….
ਭਾਈ ਘਨਈਆ

ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਛੋਹਿਆ
ਪਿਆਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ
ਪਿਆਸਿਆਂ ਲਈ ਫੇਰ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ
ਦੋਸਤੀ …..ਦੁਸ਼ਮਣੀ ….
ਧਰਮ ….ਅਧਰਮ….
ਸੱਚ….ਝੂਠ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ….॥
ਉਹ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ
ਪਿਆਸ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਿਆ
ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਲਈ ਮਰਹਮ ਬਣਿਆ….॥
ਮਸ਼ਕ ਫੜੀ ਉਸ….ਰੱਬ ਦੀ
ਵੇਖੋ
ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ
ਗੁਰੁ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ
ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ….ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ….।

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar