ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਮੋਤੀਆ

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ, 
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮਰੁਏ ਦਾ ਬੂੱਟਾ ਇਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਜਾ ਨੀ, 
ਲੈਹੰਗਾ ਬਣਵਾਯਾ ਲਾਜ਼ਵੰਤਰੀ ਦਾ ਵੇਖੀ, ਹੈਗਾ ਮੇਚ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾ ਦਿਖਾਜਾ ਨੀ, 
ਕਾਹੀ ਦਿਯਾਂ ਦੁੰਬੀਆਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਬਨਾ ਕੇ, ਨੀ ਏਹ ਚੇਤ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾ ਵਿਚ ਪਾਇਦੇ, 
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ, 

ਕੇਤਕੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਾ, ਦੇਖੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰਾ ਰਖ ਨੀ, 
ਕਾਸ਼ਨੀ ਜੇ ਰੰਗੇ ਨੀ ਤਰੇਕ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ, ਤੇਰੀ ਚੁਣੀ ਤੇ ਲਗਾਵਾ ਸਵਾ ਲਖ ਨੀ, 
ਚਰੀ ਦੇਆ ਸਿੱਟੇਆ ਦਾ ਬਨੂਗਾ ਪਰਾੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਸੱਨ ਵਾਲੇ ਗੋਟੇਆਂ ਨੂਂ ਲਾਇਦੇ, 
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ, 

ਅਲਸੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾ ਲਵਾੰਗੇ ਗੱਜਰੇ ਨੀ ਹਾਰ, ਟਿਕਾ, ਝਾੰਜਰਾ ਤੇ ਬੂੰਦੇ ਨੀ, 
ਕਨਕਾਂ ਦੇ ਸਿਟੇਆ ਦੇ ਬਨੂਗੇ ਕਲਿਪ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੀ, 
ਮਿੱਡਿਆ ਸਜਾ ਕੇ ਚੁੱਣੀ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਨੀ ਆ ਜਾਨ ਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, 
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ, 

ਬੂਟਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦਾ ਲਗਾਵਾਗੇ ਜਦੋ, ਤੂਂ ਓਹਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਨੀ, 
ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਕੁੜਤੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਪੌਨੇ, ਜੇ ਤੁ ਤਿੱਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਲਈ ਆਈ ਨੀ, 
ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਨੀ ਕਪਾਹੀ ਦੇ, 
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ, 

ਛੱਲੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਵਾਲ ਕਲਗੀ ਨੂਂ ਲਾਵਾੰਗੇ, ਤੇ ਦਾਨੇਆ ਦਾ ਬੱਣ ਜੂਗਾ ਦਾਜ ਨੀ, 
ਆਪੇ ਹੀ ਰੰਗ ਲਵਾੰਗੇ ਗੁਲਾਬੀ ਚਿਰੇ ਚੁੱਣਿਆਂ, ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਪਾਲੂ ‘ਸਰਤਾਜ’ ਨੀ
ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾੰਸ ਨੂ ਨੀ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਦੋ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਦੇ,
ਕੇਸੂ, ਕਚਨਾਰ ਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲਤ੍ਰਾਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, 

ਮੋਤੀਆ, ਚਮੇਲੀ, ਬੇਲਾ, ਕੇਤਕੀ, ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਲਾਈ ਦੇ…!!!

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar