ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਸੱਪ

ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਤੇ ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ |
ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ,
ਜ਼ਹਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ,
ਜੇ ਸੱਪ ਕੀਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ |
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀਅ ਪੈਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ‘ਨੇ.ਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ,
ਪਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ
ਸੱਪ ਵਾਹਣਾਂ ‘ਚ ਨਸਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ
ਗੀਤ ਪੜਦਾ ਹੈ |

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com

2 comments

  1. the poem u has writtn is really nice.

  2. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply to Sukhjeet Singh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar