ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਕਾਕਾ ਗਿੱਲ

ਭੱਠ ਪਿਆ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਵੇ।

ਅੱਖਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।

 

ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਿਆ

ਮੇਰੀ ਚੰਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇ।

 

ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਜਿਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਪਕੜਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਵੇ।

 

ਜਹਿਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੱਠੀ ਲਗਦੀ

ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਬੇਹੱਦ ਕੌੜੇ ਦਰਦ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਾਵੇ।

 

ਬੋਹੜਾਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਣ ਲੱਗੇ

ਯਾਦ ਉਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੂੰਹੋਂ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ।

 

ਸਤਾਇਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਗਿਆ

ਉਸਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਖਾਵੇ।

 

ਭੱਠ ਪਵਾਂ ਮੈਂ – ਦੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸਾਥ ਉਸਨੂੰ

ਇਸ਼ਕ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇ ਗੀਤਾਂ ਦਰਦ ਸਿਮਟ ਆਵੇ।

About kakagill

Profile photo of jjnhfdk
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar