ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Album/ਐਲਬਮ >> Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ

Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ

Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ

Songs of Album "Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ" ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤ

Singer(s) of Album "Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ" ਐਲਬਮ ਦਾ/ਦੇ ਗਾਇਕ

Lyricists of Album "Geetkariyan ਗੀਤਕਾਰੀਆਂ" ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar