ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Contact Us ਸੰਪਰਕ

Contact Us ਸੰਪਰਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਹ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ  ਨੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ  ਧੰਨਵਾਦ । ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
* ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar