ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Contact Us ਸੰਪਰਕ >> Thanks ਧੰਨਵਾਦ

Thanks ਧੰਨਵਾਦ

ਮੈਂ ਓਹਨਾ ਵੀਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l

ਖ਼ਾਸ ਧੰਨਵਾਦ

ਮੈਂ ਸਮੂਹ “ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ” ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar