ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Lyricist / ਗੀਤਕਾਰ >> Satta Vairowalia ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ

Satta Vairowalia ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ

Albums of Satta Vairowalia ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ

Songs of Satta Vairowalia ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਗੀਤ

Lyrics of Satta Vairowalia ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com

Comments are closed.

Scroll To Top
Skip to toolbar