ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Song/ਗੀਤ >> Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ

Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ

Albums related to Song"Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੇਪਾਂ

Lyricist(s) of Song "Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ" ਗੀਤ ਦਾ/ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ

Singers related to Song "Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਕ

Lyrics related to Song "Bojh Zindagi Da ਬੋਝ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar