ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Song/ਗੀਤ >> Ek Pal Behi Janan ਇਕ ਪਲ ਬਹ ਜਾਣਾ

Ek Pal Behi Janan ਇਕ ਪਲ ਬਹ ਜਾਣਾ

Singers related to Song "Ek Pal Behi Janan ਇਕ ਪਲ ਬਹ ਜਾਣਾ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਕ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar