ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Song/ਗੀਤ >> Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

Albums related to Song"Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੇਪਾਂ

Lyricist(s) of Song "Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਗੀਤ ਦਾ/ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ

Singers related to Song "Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਕ

Lyrics related to Song "Mehnataan Di Kamaayi ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar