ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Kavi ਕਵੀ >> Hafiz barkhurdaar ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ >> ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ: ਬੰਦ 21 – 30

ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ: ਬੰਦ 21 – 30

21
ਦੋ ਵਲਾਹੀਜ
ਦੁੱਖ ਦੋਲੇਂ ਮੋਰਚੇ ਕਰਨ ਲਵਾਈਏ ਨੈਣ
ਉਸ ਛੱਤੇ ਉਸ ਮਹਨਡੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਰਲ ਨੇਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਨ
ਸਿਵਲ ਆਈਵਸ ਘੱਟ ਬਣਨ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਿੱਖ ਚੀਨ

22
ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਰਲ ਦਾ ਹਵੀਆਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਨੇਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਨੀਲੀ ਆਈ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਾਹੀ ਸੰਦਲ ਬਾਰ
ਉਸ ਜੰਗੀ ਲਾਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੇ ਖ਼ੂਬ ਹਥਾਰ

23
ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੁਰਿਆ ਰਾਵੀਉਂ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਨਿੱਤ
ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਮਸੀਤ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਠੀਕੋ ਠੀਕ

24
ਮਿਰਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਨਾਨਕੇ ਤੁਰੇ ਨਿਰੋਲ
ਮਾਂ ਆਖੇ ਬੱਚਾ ਨਿਉਂ ਕੇ ਕਰੀਂ ਸਲਾਮ ਮੂੰ ਥੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਮਨ ਮਾਸੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਘੋਲ
ਖੰਡ ਮਲਾਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਹੁੰ ਪਿਆਲੇ ਝੁੱਲ

25
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਨਾਂ
ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਟਕੇ ਵਾਂਗ ਕੱਲੀ
ਪਰੀਆਂ ਤੋਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਛੰਦ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲੀ
ਸੁਰਖ਼ੀ ਗ਼ਾਜ਼ੇ ਪਾਣ ਚੁੱਪ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਤਿਕ ਮਿਲੀ
ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰਨਗਾਹ ਦਾ ਮਾਰਨ ਹਾਰ ਖੁੱਲੀ
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਠੱਲੀ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੱਡ ਸਿਆਲੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਇਸਤਕ਼ਬਾਲ ਖੁੱਲੀ
ਹਸਤ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਕਰ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ
ਨੈਣ ਮਿਲੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੰਡੇ ਖੀਰ ਰਲੀ

26
ਮਕੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਹਨਜਲ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਔਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ੂਬ ਜਵਾਨ
ਅਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੜ ਜਮ ਜਮ ਪੜ੍ਹੇਂ ਕੁਰਆਨ
ਇਹ ਬੇਟਾ ਰਾਏ ਵਹਨਜਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਐਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ
ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੁਹਣਾਂ ਤੁਧ ਥੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਕੋਈ ਲਾਅਲ ਅਜਾਇਬ ਕੀਮਤੀ ਉਆਇਲ ਉਮਰ ਜਵਾਨ
ਅਠ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੜ ਪਈ ਪੜ੍ਹੇਂ ਕੁਰਆਨ

27
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ
ਅਠ ਖਲੋਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਅਮੀਰ
ਬੇਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਝੜ ਪਈ ਝੱਲ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ
ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਾਈਆਂ ਕਾਨਿਆਂ ਉਥੇ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਕਬੀਰ
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਲੱਤ ਕੱਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਕਬੀਰ

28
ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਖੇਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸਤ ਸੋਹੀਨਦੀ ਵਿੰਗ
ਭੱਠੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋ ਚੋ ਹੋਏ ਪਤੰਗ
ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੇ ਖਰਲ ਦਾ ਛੁਪਾ ਲਾਈਂ ਅੰਗ
ਚੇਤਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸੂਹਾ ਚੜ੍ਹੇਂ ਰੰਗ

29
ਮਕੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਕ ਸਨਦੋਰੀਆ ਪੋਸ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਪੋਸ਼
ਵਾਂਗੂੰ ਮਿਟ ਸ਼ਰਾਬਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼
ਉਹ ਚਸ਼ਮ ਪਿਆਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਬਹੈ ਬੇਹੋਸ਼
ਸਕਣ ਸਿਵਲ ਫ਼ਰਾਕ ਗ਼ਮ ਨਿਕਲ ਕਰੇਂਦੇ ਨੋਸ਼

30
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਝਾਨਬੜਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ
ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ
ਹਨ ਤਾਰੋਗੀ ਘਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾ
ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਸ ਆਂਦੇ ਵੇਦ ਬੁਲਾ
ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਰ ਆਖਦੀ ਤੇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ
ਸਾਨੂੰ ਕੱਠੀਆਂ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੋੜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਛੁਰੀ ਚਲਾ

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar