ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> ਮੋਬਾਇਲ

ਮੋਬਾਇਲ

4 ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਥੇ | ਟੇਬਲ ਪਰ ਰਖੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਰ ਫੋਨ ਆਇਆ |
ਆਦਮੀ : ਹੇੱਲੋ
ਬੀਵੀ : ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਬਜਾਰ ਹੂ ,ਮੈਂ 50000 ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਲੂਂ ?
ਆਦਮੀ : ਹਾਂ ਜਾਨੂ ਲੈ ਲੋ |
ਬੀਵੀ :ਸਿਲਕ ਕਾ ਸੂਟ ਬੀ ਜੋ 5500 ਕਾ ਹੈ ?
ਆਦਮੀ : 1 ਨਹੀ 2-4 ਲੈ ਲੋ |
ਬੀਵੀ : ਤੁਮਾਰਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੂੰ
ਆਦਮੀ :ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ |
ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲੇ :ਤੂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਜੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ | ਤੂ ਕਿਆ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤਾ ਹੈ
ਆਦਮੀ : ਵੋ ਸਬ ਜਾਨੇ ਦੋ ਪਹਲੇ ਜੇ ਬਤਾਓ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਸਕਾ ਹੈ ?

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar