ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸੋਂਹ

ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸੋਂਹ

ਇੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸੋਂਹ
ਖਾਦੀ ਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ
ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟਣ
ਲੱਗਾ.. ਪਹਿਲੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਬੋਲਿਆ, ”ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਮੇਰੀ ਨੋਕਰੀ ਗਈ”..! ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ
ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ,
”ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ
ਵਿਕਿਆ”..!! ਤੀਜੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਬੋਲਿਆ, ”ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ”..!!!
ਚ੍ਹੋਥੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ”ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ
ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਏਂ”.

About developer

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar