ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਸੱਪ

ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਤੇ ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ |
ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ,
ਜ਼ਹਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ,
ਜੇ ਸੱਪ ਕੀਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ |
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀਅ ਪੈਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ |
ਸੱਪ ‘ਨੇ.ਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ,
ਪਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ
ਸੱਪ ਵਾਹਣਾਂ ‘ਚ ਨਸਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ
ਗੀਤ ਪੜਦਾ ਹੈ |

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com

2 comments

  1. the poem u has writtn is really nice.

  2. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar