ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> 2012 >> March

Monthly Archives: March 2012

œਅਮਰ ਕਵੀœ

ਲਹੂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੇ ਵਹਾਏ ਮੈਂ , ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾਏ ਮੈਂ || ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਅੇਵੈਂ ਨੀ ਲੋਕ ਸਲਾਏ ਮੈਂ || ਕੀ ਨੇ ਉਹ , ਤੇ ਕਿਥੇ ਕੁ ਨੇ ਖੜੇ, ਨੰਗੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਖਾਏ ਮੈਂ || ਲੋਕਾਂ ਦੀ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar