ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Soochnaavan ਸੂਚਨਾਵਾਂ

Category Archives: Soochnaavan ਸੂਚਨਾਵਾਂ

Feed Subscription

ਸੂਚਨਾਵਾਂ, soochnaavan,

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ! ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar