ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> Jokes ਚੁਟਕਲੇ (page 10)

Category Archives: Jokes ਚੁਟਕਲੇ

Feed Subscription

ਚੁਟਕਲੇ, Jokes

ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ

ਸੰਤਾ: ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਤਾ: ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ? ਸੰਤਾ: ਬਸ ਉਸਤੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਮੈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਯਾ. Read More »

ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ

ਸੰਤਾ: ਮੈਨੂ ਕਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਆਈ. ਬੰਤਾ: ਕਿਉਂ? ਸੰਤਾ: ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈ ਸਪਨੇ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Read More »

ਸੰਤਾ ਘੌੜੇ ਤੇ

ਸੰਤਾ ਘੌੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਯਾ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਤੇ ਨੇ ਘੌੜੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਚਕ ਕੇ ਕਿਹਾ “ਲੈ ਕਰਲੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ”. Read More »

ਲਾਈਟ

ਸੰਤਾ ਬਲਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੁੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ. ਕਿਯੋਂ… ਕਿਯੋਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਅਜ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਾਈ. Read More »

1000rs

ਸੰਤਾ:ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ 1000Rs ਦੇਵੋਗੇ. ਪਾਪਾ:ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਤਾ:ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1000rs ਬਚਾ ਦਿਤੇ. Read More »

ਚੈੱਸ

ਸੰਤਾ ਤੇ ਬੰਤਾ ਚੈੱਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤਾ: ਯਾਰ ਚਲ ਖੇਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਤਾ: ਠੀਕ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਬਚਇਆ ਏ Read More »

ਪੰਗਾ

ਸੰਤਾ : ਮਿਤਰਾ ! ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪੰਗਾ 10-12 ਬੰਦਿਯਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਬੁਲਾ ਲਈ | ਬੰਤਾ : ਕਿਓਂ ? ਸੰਤਾ : ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂ ਕੁਟ ਪੈਂਦੀ ਨੀ ਵੇਖੀ… Read More »

ਟ੍ਰੇਨ ਚਲ ਪਈ

ਸੰਤਾ – ਬੰਤਾ ਦੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਠੇ, ਸੰਤਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ , ਸੰਤਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਨ ਤੋ ਬਾਦ :ਓ ਸ਼ਿਟ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਓਹ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰਹ ਗਯਾ,ਮੈ ਤਾਂ ਓਸ ਨੂ ਛਡਨ ਆਯਾ ਸੀ. Read More »

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਸੰਤਾ ਤੇ ਜੀਤੋ ਘੁਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ , ਜੀਤੋ( ਗਧੇ ਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ) : ਏਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ . ਸੰਤਾ : ਸਸੁਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ | Read More »

ਬਕਰਾ ਹੈ ਯਾ ਬਕਰੀ?

Munna bhai:ਅਪੁਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ਕ ਯੇ ਬਕਰਾ ਹੈ ਯਾ ਬਕਰੀ ?” circuit:”ਸਿਮ੍ਪਲ ਭਾਈ ,ਪਥਰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਖੋ , ਅਗ਼ਰ ਭਾਗਾ ਤੋ ਬਕਰਾ ਔਰ ਅਗ਼ਰ ਭਾਗੀ ਤੋ ਬਕਰੀ. Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar