ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Lyricist / ਗੀਤਕਾਰ >> Amrita Pritam ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

Amrita Pritam ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

Amrita Pritam (August 31, 1919 – October 31, 2005) (Punjabi: ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, amritā prītam, Hindi: अमृता प्रीतम, amr̥tā prītam) was an Indian writer and poet, considered the first prominent woman Punjabi poet, novelist, and essayist, and the leading 20th-century poet of the Punjabi language, who is equally loved on both the sides of the India-Pakistan border. She is most remembered for her poignant poem, Aj Aakhaan Waris Shah Nu (Today I invoke Waris Shah – “Ode to Waris Shah”, an elegy to the 18th-century Punjabi poet, an expression of her anguish over massacres during the partition of India. As a novelist her most noted work was Pinjar (The Skeleton) (1950), in which she created her memorable character, Puro, an epitome of violence against women, loss of humanity and ultimate surrender to existential fate; the novel was made into an award-winning film, Pinjar in 2003.

About developer

Comments are closed.

Scroll To Top
Skip to toolbar