ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Lyricist / ਗੀਤਕਾਰ >> Manzoor Jhalla / ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ

Manzoor Jhalla / ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ

We have no information about S S Meesha . Please contribute. Mail us at contact@punjabimaaboli.com
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ | ਸਾਨੂੰ contact@punjabimaaboli.com ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |
Thanks . ਧੰਨਵਾਦ |

Songs of Manzoor Jhalla / ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ ਦੇ ਗੀਤ

Lyrics of Manzoor Jhalla / ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ

About developer

Comments are closed.

Scroll To Top
Skip to toolbar