ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Song/ਗੀਤ >> Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

Albums related to Song"Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੇਪਾਂ

Lyricist(s) of Song "Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ" ਗੀਤ ਦਾ/ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ

Singers related to Song "Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਇਕ

Lyrics related to Song "Jang Jaan Waley ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar