ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ?

Tag Archives: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ?

Feed Subscription

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ “ਖਾਤੇ ਚ’ ਦਾਖਿਲ ਹੋਵੋ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | (ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ) (1) “Lost Your Password” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | (2.1) ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ (username) ਜਾਂ ਈਮੇਲ (email) ਭਰੋ ਅਤੇ (2.2) “Get New password” ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar