ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: ਖਾਤੇ ਚ’ ਕਿਵੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈਏ ?

Tag Archives: ਖਾਤੇ ਚ’ ਕਿਵੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈਏ ?

Feed Subscription

ਖਾਤੇ ਚ’ ਕਿਵੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈਏ ?

(1) “ਖਾਤੇ ਚ’ ਦਾਖਿਲ ਹੋਵੋ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | (2.1) ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ (username) , (2.2)ਪਾਸਵਰਡ (password) ਭਰੋ ਅਤੇ (2.3) ਲੋਗਿਨ (login) ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ | Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar