ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: ਗੁਮਨਾਮ ਦਿਨ

Tag Archives: ਗੁਮਨਾਮ ਦਿਨ

Feed Subscription

ਗੁਮਨਾਮ ਦਿਨ

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਦਿਨ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕੰਡ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਾਏ | ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖੂਨ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਸ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ ਚੁਤਰਫੀਂ ਸੋਗਵਾਰ ਸੋਚਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲੀਲ ਹਾਸਾ ਸੀ ਸਫਰ ਸੀ, ਰੇਤ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar