ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: Aaj

Tag Archives: Aaj

Feed Subscription

ਅੱਜ/Ajj

‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵੱਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ‘ਭਲਕ’ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ, ‘ਅੱਜ’ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਲਾਈ, ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ‘ਭਲਕ’ ਨੂੰ ਸੋਚ ‘ਅੱਜ’ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਆਈ । ਹੋ ! ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਤੇ ‘ਮਹਾਂ ਰਸ’ ਪੀਂਦਿਆਂ, ‘ਹਰਿ ਰਸ’ ਵਿਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ, ‘ਹਰਿਰੰਗ’, ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar