ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: Karne di Khusbo te Karne di Kli

Tag Archives: Karne di Khusbo te Karne di Kli

Feed Subscription

ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀ/ Karne di Khusbo te Karne di Kli

ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਅਨਖੁਲ੍ਹੀ ਕਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅਧਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜੇ ਬੰਦ ਕਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ :- ਖੁਸ਼ਬੋ :- ਜੱਫੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਮਾਏ ! ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਬਹਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਗੋਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਸਾਥੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar