ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: Punjabi Puzzle (page 2)

Tag Archives: Punjabi Puzzle

Feed Subscription

ਲੱਗ ਲੱਗ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ/Lagh-lagh khe na lgde

ਲੱਗ ਲੱਗ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਨ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ?   ਬੁੱਲ Read More »

ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ/Bapu khe te ardh janda

ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਚਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ?   ਮੂੰਹ, ਬੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲਾ Read More »

ਆਈ ਸੀ/Aayi c

ਆਈ ਸੀ , ਪਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ?   ਨੀਂਦ Read More »

ਦਸ ਜਾਣੇ ਪਕਾਂਣ ਵਾਲੇ/Das jane pkan wale

ਦਸ ਜਾਣੇ ਪਕਾਂਣ ਵਾਲੇ , ਬੱਤੀ ਜਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ , ਝੰਡੋ ਕੁੜੀ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀ , ਮੌਜਧੈਛ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ?   ਉਂਗਲਾਂ, ਦੰਦ, ਜੀਭ ਤੇ ਢਿੱਡ Read More »

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਦਣੀ/Niki jihi pidni

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਦਣੀ, ਪਿੱਦ ਪਿੱਦ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਲਿੱਦ ਕੱਠੀ ਕਰਦੀ |   ਝਾੜੂ,ਬੋਕਰ Read More »

ਏ ਸੀ/Eh C

ਏ ਸੀ, ਔਹ ਗਈ। ਨਜ਼ਰ Read More »

ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ/Nika jeha kaka

ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ?   ਜਿੰਦਰਾ Read More »

ਅੱਗੋ ਨੀਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚਾ/Agon nivan picho ucha

ਅੱਗੋ ਨੀਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚਾ, ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਹਰਾਮੀ ਲੂਚਾ ?   ਛੱਜ Read More »

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ/Mitti da Ghoda

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਗਾਮ, ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਦਗੁਦਾ ਪਠਾਣ ? ਚੁੱਲਾ, ਤਵਾ, ਰੋਟੀ Read More »

ਹਾਬੜ ਦਾਬੜ ਪਈ ਕੁੜੇ/Habard Dabard Payi Kude

ਹਾਬੜ ਦਾਬੜ ਪਈ ਕੁੜੇ, ਪੜਥੱਲੋ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕੁੜੇ ?   ਕੜਛੀ Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar