ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Tag Archives: sup

Tag Archives: sup

Feed Subscription

ਸੱਪ

ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਤੇ ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ , ਜ਼ਹਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ | ਸੱਪ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਸੱਪ ਕੀਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar