Awards

ਅਵਾਰਡ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਾਰਡ: ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਅਵਾਰਡ: ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।