Volunteer

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕੇ

ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ, ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖੋ।
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ: ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

• ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ
• ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਭਵ
• ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਅਨੁਭਵ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ volunteers@punjabimaabolivolunteers.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ
• ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ