ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Contact Us ਸੰਪਰਕ >> Thanks ਧੰਨਵਾਦ

Thanks ਧੰਨਵਾਦ

ਮੈਂ ਓਹਨਾ ਵੀਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l

ਖ਼ਾਸ ਧੰਨਵਾਦ

ਮੈਂ ਸਮੂਹ “ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ” ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar