ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> ਬਕਰਾ ਹੈ ਯਾ ਬਕਰੀ?

ਬਕਰਾ ਹੈ ਯਾ ਬਕਰੀ?

Munna bhai:ਅਪੁਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ਕ ਯੇ ਬਕਰਾ ਹੈ ਯਾ ਬਕਰੀ ?”
circuit:”ਸਿਮ੍ਪਲ ਭਾਈ ,ਪਥਰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ,
ਅਗ਼ਰ ਭਾਗਾ ਤੋ ਬਕਰਾ
ਔਰ ਅਗ਼ਰ ਭਾਗੀ ਤੋ ਬਕਰੀ.

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar