ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ

ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ

ਸੰਤਾ: ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਬੰਤਾ: ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ?
ਸੰਤਾ: ਬਸ ਉਸਤੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਮੈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਯਾ.

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar