ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Fun ਸ਼ੁਗਲ >> 1000rs

1000rs

ਸੰਤਾ:ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ 1000Rs ਦੇਵੋਗੇ.
ਪਾਪਾ:ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਸੰਤਾ:ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1000rs ਬਚਾ ਦਿਤੇ.

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar